Kurzy německého jazyka

V našich kurzech klademe důraz na komunikaci, a to vyučujícího se studenty nebo studentů navzájem. Komunikece je vedena v německém jazyce – dle možností a úrovně studentů.

Součástí výuky je osvojování gramatických pravidel, správné výslovnosti a znalosti reálií německy mluvících zemí. Do výuky je pravidelně zařazován poslech, čtení i vytváření vlastního textu v německém jazyce na zadaná témata.

Hlavním cílem je připravit studenty na dorozumění se v nejrůznějších situacích každodenního života.

Studenti mají prostor pro sebeevaluaci formou kontrolních testů.

Nabízíme úrovně:

A1 – začátečníci

A2 – mírně pokročilí

B1 – středně pokročilí

Výukové materiály:

Pracujeme s učebnicemi Studio D od autorů Funk, Kuhn, Demme, které jsou určeny studentům od 15 let a dospělým. Učebnice byly vytvářeny v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Cílem je dovést studenty postupně k úrovním A1, A2 a B1.