Intermediate (středně pokročilí)

CEF(Evropský referenční rámec): B1 – B2
Učebnice: New English File Intermediate

Co dokážeme:
Slovní zásoba: vylíčit své osobní zážitky; vést běžný rozhovor o věcech, které mě zajímají; vyprávět jednoduchý příběh; objasnit své plány a záměry; krátce vyprávět obsah knihy či filmu; dorozumět se v běžných situacích v obchodě, bance, na poště, v MHD, restauraci atd.; zeptat se na cestu; omluvit se; dohodnout si schůzku; napsat souvislá pojednání o věcech, které mě zajímají
Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, vyjádření budoucnosti – be going to/ will, předpřítomný čas prostý, předminulý čas prostý, vazby s gerundiem a infinitivem, způsobová slovesa, vztažné věty, první a druhý kondicionál, trpný rod, souslednost časů (základy)

Co se naučíme a zdokonalíme:
Slovní zásoba: vést rozhovory na běžná témata (jídlo a restaurace, sporty, cestování, vzdělání, bydlení, zaměstnání, peníze a nakupování, film, hudba a divadlo, charakterové vlastnosti); vyjádřit různé pocity (překvapení, zájem, smutek) a reagovat na ně; vést neformální diskusi; rozumět krátkým úryvkům ze zpravodajství, rozhovorů, dokumentárních pořadů a stručně je reprodukovat; napsat krátké zprávy, články, delší dopisy (formální i neformální) a životopis
Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový a vazba used to, vyjádření budoucnosti – be going to/ will, předpřítomný čas prostý a průběhový, předminulý čas prostý, vazby s gerundiem a infinitivem, způsobová slovesa, vztažné věty, první, druhý a třetí kondicionál, trpný rod, souslednost časů, členy, nepřímé otázky, otázky question tags, běžná frázová slovesa

Zpět