GDPR

Zásady GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Dana Buzková, Radbuzská 597 196 00 Praha 9, IČ 76134466 jako správce osobních údajů Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) ze dne 27.4.2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen GDPR).

Totožnost správce:

Dana Buzková sídlo firmy dle ŽL: Radbuzská 597/8, 196 00 Praha 9 provozovna: Gymnázium Čakovice, nám. 25. března 100/2, 196 00 Praha 9 Podnikám na základě živnostenského oprávnění ze dne 18. 2. 2008 vydaného na Úřadu městské části Praha 18, živnostenský odbor (Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 – Letňany). Email: info@remils.cz Webové stránky: www.remils.cz

Účel zpracování osobních údajů:

Jako správce využívám osobní údaje, které mi poskytují studenti k tomu, abych mohla se studenty uzavřít smlouvu a tuto smlouvu následně plnit. Součástí mé práce je organizace jazykových kurzů, vedení evidence o průběhu jazykových kurzů a vystavování závěrečných certifikátů studentů, k čemuž osobní údaje potřebuji.

Pro zákazníky, jejichž zaměstnanci se zúčastňují zakázkových jazykových kurzů, zpracovávám osobní údaje za účelem plnění smlouvy, jejíž součástí jsou mé povinnosti v oblasti vedení evidence jazykové výuky a souvisejícího reportingu jak získaných kompetencí, tak vynaložených nákladů.

Údaje, které zpracovávám:

V žádném případě nezpracovávám ani neshromažďuji citlivé osobní údaje ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro moji práci. Zpracovávaným údajem je jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Jak získávám Vaše údaje:

Přímo do zájemců o studium či od osoby, která objednala kurz.

Předání osobních údajů dalším osobám:

Osobní údaje nikdy neposkytuji třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány externím lektorům, a to vždy v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje uchovávám po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu budu údaje uchovávat tak dlouho, abych splnila nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví. E-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchovávám až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů.

Spravované a zpracovávané osobní údaje uchovávám v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezených přístupem. Při správě osobních údajů dodržuji veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo na přístup k osobním údajům: Na základě vaší žádosti vám musím sdělit, zda zpracovávám vaše osobní údaje. Pokud je zpracovávám, máte právo, abych vám sdělila účel, rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebuji, nebo odpadnou právní důvody zpracování, nebo mi takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování

Kam se můžete obrátit v případě pochybností o zpracování vašich osobních údajů:

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, sdělte mi prosím tuto skutečnost elektronickou poštou na adresu info@remils.cz. Případné problémy vstřícně vyřeším. Pokud nebudete s mým řešením spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na www.uoou.cz.