Beginners (úplní začátečníci)

CEF(Evropský referenční rámec): A1
Učebnice: New English File Beginner

Co se naučíme:
Slovní zásoba: představit se; základní pozdravy; odpovídat na jednoduché otázky o sobě a jiných lidech, pokud lidé mluví pomalu a zřetelně; nakoupit běžné věci s pomocí gestikulace; používat základní číslovky a údaje o množství, času a cenách; vyplnit jednoduchý dotazník; napsat pohlednici či krátký email
Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, množné číslo podstatných jmen, zájmena, číslovky, can/can´t, abeceda

Zpět