Angličtina pro dospělé

Vyučujeme podle principů komunikativní metody – studenti komunikují ve vyučovaném jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na nezbytné minimum.

img-4520-nahled

Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností – konverzaci, čtení, psaní a poslech. Výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích.